sokol stěhovavý
v Praze

Prague Peregrines

Po období kompletního vymizení se od poloviny devadesátých let 20. století sokol stěhovavý postupně vrací do české přírody. Jedním z prvních míst, která si již tehdy vybral pro znovu osídlení byla Praha. Kontinuita hnízdění zde ale byla bohužel záhy přerušena a sokoli pak v Praze dlouhé roky nenacházeli vhodné hnízdní podmínky. Smyslem našeho úsilí je těmto krásným dravcům zajistit bezpečí a podporu a pomoci jim tak v Praze úspěšně hnízdit. V roce 2013 došlo k prvnímu novodobému vyhnízdění sokola stěhovavého v Praze po desetileté pauze. K vyvedení prvního malého sokolíka došlo právě v námi instalované hnízdní budce. Hned v dalším roce se zformoval v Praze druhý sokolí pár a obsadil další z námi připravených budek. Obsazení dalších lokalit na sebe nenechalo dlouho čekat a kontinuita hnízdění sokolů v Praze tak byla znovu obnovena. Na těchto stránkách budeme informovat o novinkách.

Naše poslední příspěvky