Instalace budky v Holešovicích a sokolí sezona 2014 - tisková zpráva ČSO

V letošním roce se nám podařilo rozšířit spolupráci s Pražkou teplárenskou díky čemuž mohla v srpnu proběhnout instalace budky na ochoz dalšího z pražských komínů. Nově tak mají sokoli připraveno hnízdiště také v Holešovicích, kde jednotlivé sokoly pozorujeme již několikátým rokem. Instalaci budky pro nás zdarma jako sponzorský dar zrealizovala revizní firma SA-RPOS servis a.s. a nákup této budky (stejně jako nákup dříve instalovaných hliníkových budek v Michli a Malešicích) finančmě podpořil Pražský magistrát.

Czech

číst více

Druhý pár pražských sokolů úspěšně hnízdí (Malešice 2014)

Nový pár v letos nově osazené malešické budce úspěšně hnízdí už tento rok ! Pár se choval velmi tajnůstkářsky a skrytě takže do poslední chvíle nebylo jasné jak hnízdění probíhá. Nyní ale již můžeme konečně s radostí oznámit, že hnízdění probíhá úspěšně a minimlně dva malí sokoli již prozkoumávájí pěšky nejbližší okolí budky.

Czech

číst více

Michle a Malešice květen 2014

Sokoli jsou znovu vidět v okolí budek. Minimálně v Michli se podle jejich chování zdá, že mají vylíhlá mláďata !

Czech

číst více

Sokoli jsou znovu vidět v okolí budek. Minimálně v Michli se podle jejich chování zdá, že mají vylíhnitá mláďata !

Pages