Koncem roku 2013 se nám podařilo navázat spolupráci s PSAS a mohli jsme tedy osadit novou sokolí budku na komíně ZEVO (Spalovna Malešice). Pořízení budky a její instalace byla zrealizována díky finanční podpoře pražského magistrátu.

Undefined