Instalace budky v Holešovicích

V srpnu 2014 se nám podařilo rozšířit dosavadní spolupráci s Pražskou teplárenskou a v areálu Holešovice tak mohla být instalována další budka. Celkem jde o druhou budku v areálech PTAS. Instalaci budky v Holešovicích pro nás provedla jako sponzorský dar revizní firma SA-RPOS. Podobně jako předchozí dvě hliníkové budky, i tato byla financována Magistrátem hl. města.