Druhý pár pražských sokolů úspěšně hnízdí (Malešice 2014)

Nový pár v letos nově osazené malešické budce úspěšně hnízdí už tento rok ! Pár se choval velmi tajnůstkářsky a skrytě takže do poslední chvíle nebylo jasné jak hnízdění probíhá. Nyní ale již můžeme konečně s radostí oznámit, že hnízdění probíhá úspěšně a minimlně dva malí sokoli již prozkoumávájí pěšky nejbližší okolí budky.