Instalace budky v Holešovicích

V letošním roce se nám podařilo rozšířit spolupráci s Pražkou teplárenskou díky čemuž mohla v srpnu proběhnout instalace budky na ochoz dalšího z pražských komínů. Nově tak mají sokoli připraveno hnízdiště také v Holešovicích, kde jednotlivé sokoly pozorujeme již několikátým rokem. Instalaci budky pro nás zdarma jako sponzorský dar zrealizovala revizní firma SA-RPOS servis a.s. a nákup této budky (stejně jako nákup dříve instalovaných hliníkových budek v Michli a Malešicích) finančmě podpořil Pražský magistrát.

Michelský pár, který v roce 2013 vyvedl vůbec první pražské sokolí mládě (po více než deseti letech) byl letos bohužel neúspěšný. Za to zcela nový malešický pár nás mile překvapil hned čtyřmi mláďaty hned po tom co obsadili čerstvě nainstalovanou budku na komíně ZEVO.