Proč ?

Sokol stěhovavý je kriticky ohrožený druh, jehož populace je v naší přírodě omezena zejména nedostatkem přirozeného skalního prostředí, které využívá jako hnízdiště. Velkou nabídkou potravy, v podobě městských holubů, jsou sokoli přitahováni také do měst. Zkušenosti z mnoha světových metropolí ukazují, že poskytnutím bezpečných hnízdních podmínek, lze podpořit zahnízdění druhu přímo ve městech. Poměrně snadno a efektivně tak je možno pomoci zvětšit a stabilizovat sokolí populaci a pomoci tak ochraně druhu jako celku. 

Co?

Sokolovití dravci nestaví vlastní hnízda a k hnízdění využívají stará hnízda jiných ptáků (např. krkavců) nebo zahnízdí jen improvizovaně na příklad na skalní římse. Díky tomuto jevu také ochotně přijímají umělá hnízda v podobě hnízdních podložek nebo budek. Umísťováním budek na výškové stavby v městském nebo industriálním prostředí (kostely, komíny, vysílače), tak pro sokola můžeme připravit bezpečnou a přitažlivou hnízdní nabídku. V kombinaci s bohatou zásobárnou potravy je reálná šance na úspěšné osídlení takovéhoto teritoria párem sokolů. 

Naše aktivity

  • monitoring všech vhodných lokalit
  • intenzivní sledování hnízdících párů
  • monitoring zimující populace
  • instalace budek na vhodných objektech
  • jednání s vlastníky objektů
  • další ad-hoc ochranářská opatření
  • popularizace

Náš tým

Dušan Rak

koordinátor ochrany sokola v Praze
organizace monitoringu v Praze a okolí
vztahy s vlastníky objektů
popularizace, osvěta
administrace webu a facebooku

https://www.facebook.com/dusan.rak

RNDr. Lubomír Peške

odborník na dravé ptáky
dlouholeté zkušenosti se sokoly v Praze
monitorovací technologie
telemetrie a značení ptáků
popularizace, osvěta

http://peske.wz.cz/peske.htm

https://www.facebook.com/lubos.peske